8 sierpnia z naszej Kolegiaty wyruszyła po raz 20 – Piesza Młodzieżowa Pielgrzymka z Jaworzna na Jasną Górę. (...) Tegoroczna piesza wędrówka do Jasnogórskiego Sanktuarium była szczególna z różnych powodów: m. in. pątnicy z Jaworzna nieśli ze sobą kilkudziesięciometrowy różaniec, na którego „paciorkach” zapisali swoje intencje, a przed oblicze Matki Boskiej Częstochowskiej Grupę Złotą wprowadzili ich nowożeńcy w strojach ślubnych – Martyna i Michał Piechnik. Jednak jedna rzecz była niezmienna od samego początku jej istnienia wspaniała międzyludzka solidarność, troska o drugiego człowieka, która pozwala na nowo wierzyć w to, że dobro jest w nas i potrafimy się nim dzielić.

W środę, 08 sierpnia 2018 roku, na Mszy św. o godz. 7.30 w naszej Kolegiacie zgromadzili się z całego miasta Jaworzna i okolic odważni ludzie, którzy mimo upałów zapragnęli pielgrzymować na Jasną Górę, by pokłonić się Maryi, naszej Matce i Królowej Polski. W tym roku jaworznickie pielgrzymowanie jest szczególnie wymowne. Od dwudziestu już bowiem lat Grupa Złota swoje kroki kieruje do Częstochowy. Jest to więc okazja, by Bogu Ojcu przez ręce Jasnogórskiej Pani podziękować za wszelkie łaski w tym czasie otrzymane.

8 sierpnia wyruszyli na pątniczy szlak pielgrzymi Grupy Złotej. Na Jasną Górę dotrą w niedzielę, 13 sierpnia.

W dniach od 8 do 13 sierpnia odbędzie się XIX Piesza Młodzieżowa Pielgrzymka na Jasną Górę. Zapraszamy do pielgrzymowania z „Grupą Złotą". Spotkanie informacyjne 6 sierpnia 2017 o 18.30.

Zbliżają się wielkimi krokami Święta Bożego Narodzenia. Chociaż jeszcze trwa Adwent, to jednak rozpoczął się już czas spotkań opłatkowych. W minioną sobotę, 12 grudnia, odbyło się spotkanie wigilijne pielgrzymów z jaworznickiej Grupy Złotej.

Kontakt

Pl. Św. Jana 17
43 - 600 Jaworzno

tel.: 032 616 33 09
fax: 032 616 33 09 wew. 30

 

tel. dyżurny
(pogrzeb, wezwanie do chorego):

883 800 039

 

e-mail: kancelaria_kolegiata@wp.pl

 

Nr konta parafii:
PKO BP o/Jaworzno 
731020 2528 0000 0402 0116 2452