Wielkanocne życzenia

Z okazji świąt Wielkiej Nocy w imieniu wszystkich Duszpasterzy naszej Kolegiaty przyjmijcie drodzy Parafianie najlepsze życzenia.

Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza Was pokojem, miłością i przebaczeniem. Niech wnosi w Wasze rodziny błogosławieństwo i siłę do ciągłego zwycięstwa dobra, a nadzieja płynąca od Zmartwychwstałego Pana towarzyszy Wam każdego dnia, szczególnie teraz w tych trudnych dniach pandemii koronawirusa.

Życzymy Wam Bożych, radosnych i pełnych nadziei Świąt Wielkanocnych, dla Was i dla waszych bliskich!

Wielki Czwartek i Wielki Piątek '2020

W całym świecie katolickim tegoroczne obchody Triduum Paschalnego, z racji pandemii koronawirusa, są wyjątkowe i bardzo skromne. Również w naszej Kolegiacie Msza św. Wieczerzy Pańskiej i Liturgia Wielkiego Piątku sprawowane były tylko w gronie kapłańskim, Sióstr Służebniczek Starowiejskich i kilku przedstawicieli Służby Liturgicznej.

Warto przeczytać i wziąć sobie do serca!

Nota Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski w związku z pandemią koronawirusa.

Wyznanie wiary w Boga i Jego Opatrzność nad światem ma wielkie znaczenie dla ludzkiego życia. Przypomina, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, że jest On Władcą wszechświata i Panem ludzkiego losu. Bóg nie pozostawia dzieła stworzenia samemu sobie, ale troszczy się o dobro duchowe każdego człowieka. Wiara w Opatrzność Bożą może być jednak wystawiona na próbę w obliczu zła i cierpienia, zwłaszcza o wymiarze tak globalnym, jak pandemia spowodowana przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Nabożeństwa z Jasnej Góry

W związku ze stanem epidemii i ograniczoną możliwością uczestnictwa we Mszach św. na naszej stronie można oglądać transmisje i retransmisje Mszy św. i Apeli z Jasnej Góry oraz codziennego czytania Ewangelii. Wystarczy otworzyć zakładkę "Galerie", a potem kliknąć w "Msze św. z Jasnej Góry" i łączyć się duchowo z najsłynniejszym polskim sanktuarium. 

Dzwony i Anioł Pański w intencji ustania pandemii

Odpowiadając na Apel Ojca Świętego Franciszka, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Abpa Stanisława Gądeckiego i naszego Ks. Biskupa Ordynariusza Grzegorza Kaszaka w środę 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, w naszej Kolegiacie zabiły dzwony, a Duszpasterze Kolegiaty z Ks. Prałatem Eugeniuszem Cebulskim na czele odmówili Anioł Pański, tajemnice bolesne różańca świętego w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych. Na koniec odśpiewali suplikacje.

Jubileuszowa niespodzianka

22 marca 1970 roku Ks. Prałat Eugeniusz Cebulski przyjął święcenia kapłańskie z rąk św. Jana Pawła II. Od wielu tygodni do uroczystości jubileuszowych przygotowywali się Duszpasterze Kolegiaty wraz ze swymi wspólnotami. Niestety, ze względu na stan epidemii w Polsce wiele punktów uroczystości została odwołana. Najważniejsze jednak było to, by modlić się i sprawować Eucharystię w intencji Czcigodnego Jubilata, choć w bardzo zawężonym gronie.

Sunday the 27th. Affiliate Marketing. Parafia św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie
Copyright 2012

©