Uroczystość 100 rocznicy urodzin Papieża Polaka

Od urodzin wielkiego Polaka św. Jana Pawła II minęło już 100 lat. W sam dzień urodzin, czyli 18 maja 2020 roku  w naszej Kolegiacie Ks. Biskup Ordynariusz Grzegorz Kaszak sprawował wieczorną uroczystą Mszę św., która rozpoczęła się od złożenia kwiatów przez przedstawicieli władz miasta i województwa śląskiego przed obrazem Świętego Papieża w jego kaplicy, gdzie Ks. Biskup odmówił Litanię do św. Jana Pawła II, prosząc o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla władz i mieszkańców Jaworzna. Następnie Ks. Prałat Eugeniusz Cebulski powitał Ks. Biskupa Grzegorza, władze miasta, poczty sztandarowe i wszystkich uczestników liturgii. Warto dodać, że jednym ze sztandarów był sztandar Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Jaworznie, któremu patronuje św. Jan Paweł II.

Iskra Bożego Miłosierdzia

http://diecezja.sosnowiec.pl/news/iskra-bozego-milosierdzia-ksieza-i-wierni-nagrali-koronke-3973

Wigilia Paschalna i Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego '2020

Liturgia Wigilii Paschalnej - najbardziej uroczysta ze wszystkich liturgii w roku, należy już do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Tym samym otwiera ona pięćdziesięciodniowy okres wielkanocnej radości. Jednak w związku z trwającą pandemią, stosując się do szczegółowych wytycznych Biskupa Sosnowieckiego, miała charakter skromniejszy, ale nie pozbawiany swej głębokiej wymowy. Ks. Prałat Eugeniusz Cebulski wraz ze swymi Księżmi Wikariuszami rozpoczął Liturgię Światła od przygotowania, zapalenia i uroczystego wniesienia Paschału.

Wielkanocne życzenia

Z okazji świąt Wielkiej Nocy w imieniu wszystkich Duszpasterzy naszej Kolegiaty przyjmijcie drodzy Parafianie najlepsze życzenia.

Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza Was pokojem, miłością i przebaczeniem. Niech wnosi w Wasze rodziny błogosławieństwo i siłę do ciągłego zwycięstwa dobra, a nadzieja płynąca od Zmartwychwstałego Pana towarzyszy Wam każdego dnia, szczególnie teraz w tych trudnych dniach pandemii koronawirusa.

Życzymy Wam Bożych, radosnych i pełnych nadziei Świąt Wielkanocnych, dla Was i dla waszych bliskich!

Wielki Czwartek i Wielki Piątek '2020

W całym świecie katolickim tegoroczne obchody Triduum Paschalnego, z racji pandemii koronawirusa, są wyjątkowe i bardzo skromne. Również w naszej Kolegiacie Msza św. Wieczerzy Pańskiej i Liturgia Wielkiego Piątku sprawowane były tylko w gronie kapłańskim, Sióstr Służebniczek Starowiejskich i kilku przedstawicieli Służby Liturgicznej.

Warto przeczytać i wziąć sobie do serca!

Nota Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski w związku z pandemią koronawirusa.

Wyznanie wiary w Boga i Jego Opatrzność nad światem ma wielkie znaczenie dla ludzkiego życia. Przypomina, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, że jest On Władcą wszechświata i Panem ludzkiego losu. Bóg nie pozostawia dzieła stworzenia samemu sobie, ale troszczy się o dobro duchowe każdego człowieka. Wiara w Opatrzność Bożą może być jednak wystawiona na próbę w obliczu zła i cierpienia, zwłaszcza o wymiarze tak globalnym, jak pandemia spowodowana przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Saturday the 6th. Affiliate Marketing. Parafia św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie
Copyright 2012

©