Odpust ku czi św. Katarzyny

 Choć liturgiczne wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej wypada 25 listopada, już trzy dni wcześniej, w niedzielę o godz. 12:00, celebrowaliśmy uroczystą sumę odpustową ku czci Świętej Patronki naszej Parafii. Przewodniczył jej ks. Józef Handerek, proboszcz parafii MB Bolesnej w Czeladzi. 

Ks. Zbigniew - proboszczem

 Wręczenie dekretu
Dekretem z dnia 26 października 2020 roku, w trosce o dobro duchowe i pożytek wiernych, bp Grzegorz Kaszak mianował naszego wikariusza ks. Zbigniewa Słowikowskiego administratorem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Żelisławicach.

Bierzmowanie '2020

W piątek, 16 października o godz. 18.30, J.E. Ks. Biskup Ordynariusz Grzegorz Kaszak przewodniczył uroczystej Eucharystii, podczas której udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży naszej Parafii oraz zakończył obchody roku jubileuszowego 100-lecia narodzin świętego Jana Pawła II w Diecezji Sosnowieckiej.

Dzień Papieski i imieniny ks. Daniela

W niedzielę, 12 października, obchodziliśmy XX. Jubileuszowy Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus”. Z tej racji na Mszy św. o godz. 10.30, której przewodniczył ks. Prałat Eugeniusz Cebulski, dzieci pod kierownictwem s. Danuty Zielińskiej zaprezentowały przedstawienie o życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II. Po Komunii Św. Ks. Proboszcz złożył serdeczne życzenia Ks. Danielowi Taraskowi.

Święto Patrona dzieci i młodzieży '2020

Przeżywamy X Tydzień Wychowania, którego zwieńczeniem jest święto św. Stanisława Kostki - Patrona dzieci i młodzieży. Z tej okazji w piątek, 18 września, na Mszy św. o godz. 18.30 Ks. Prałat Eugeniusz Cebulski wraz z pozostałymi Duszpasterzami Kolegiaty modlili się w intencji dzieci i młodzieży ze wszystkich Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych znajdujących na terenie naszej Parafii, a także w intencji nauczycieli, wychowawców, rodziców i dziadków.

Imieniny ks. Roberta Gacka

W czwartek, 17 września, obchodziliśmy wspomnienie św. Roberta Bellarmin. Jest to m.in. patron ks. Roberta Gacka - wikariusza Kolegiaty i moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie. Dlatego Duszpasterze Kolegiaty z Ks. Prałatem Eugeniuszem Cebulskim na czele sprawowali uroczystą Eucharystię w intencji Ks. Solenizanta, w której uczestniczyli Rodzice i Siostra Ks. Roberta oraz przedstawiciele grup parafialnych, którymi się opiekuje Solenizant.

Saturday the 23rd. Affiliate Marketing. Parafia św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie
Copyright 2012

©