Ciemnica i Grób Pański w naszej Kolegiacie

Nie jest tajemnicą, że w naszej Kolegiacie piękne dekoracje są dziełem siostry Danuty. Również i w tym roku nasza siostra nie zawiodła. Mogliśmy podziwiać Ciemnicę, w której spojrzenie Pana Jezusa nikogo nie pozostawało obojętnym i niejako zmuszało do refleksji i modlitwy. Grób Pański także zachwycał skromnością i bogactwem teologicznych treści.

Rezurekcja '2018

Tuż o świcie Ks. Prałat Eugeniusz Cebulski wraz z Duszpasterzami Kolegiaty przybyli do grobu Pana Jezusa, by ogłosić, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Mimo deszczu wyruszyła radosna Precesja Rezurekcyjna wokół naszej świątyni. Ks. Proboszcz w homilii podkreślił znaczenie tajemnicy zmartwychwstania i sakramentów świętych, które otrzymaliśmy od Zmartwychwstałego Pana.

Życzenia Wielkanocne '2018

Stajemy u grobu Jezusa w dzień Zmartwychwstania ze swoimi troskami, smutkami, nadziejami… Po to jest Wielkanoc, aby w pędzie życia na chwilę się zatrzymać. Wielkanoc jest po to, by stanąć przed pustym grobem i popatrzeć na siebie i przemieniać myślenie, duszę i serce, które niekiedy takie „byle jakie" - jak pisał ksiądz Jan Twardowski. Dlatego, życzymy Wam, Drodzy Parafianie, prawdziwego z martwych powstawania. Powstawania z tego, co ogranicza i nie pozwala żyć pełnią... Życzymy powstawania ze zmęczenia, niepokoju, niespełnień... Powstawania z beznadziei i dni pełnych zniechęcenia...

Wigilia Paschalna '2018

W Wielką Sobotę od godz. 9.00 do 15 gromadziły się tłumy, by zgodnie z tradycją poświęcić pokarmy na stół wielkanocny. A wieczorem niezwykle bogatej w treść Liturgii Wigilii Paschalnej przewodniczył Ks. Prałat Eugeniusz Cebulski. I część, czyli Liturgia Światła miała miejsce przed Kolegiatą. Następnie w świątyni sprawowana była Liturgia Słowa, Chrzcielna i Eucharystyczna. W czasie nabożeństwa zabrzmiało radosne ALLELUJA, zwiastujące, że Pan Jezus prawdziwie zmartwychwstał.

Nocne czuwanie

W Wielki Piątek po Drodze Krzyżowej wokół Kolegiaty rozpoczęła się adoracja przy Grobie Pańskim. Przez całą noc na wspólnej modlitwie gromadziły się kolejno następujące grupy: Wspólnota METANOIA, Bractwo Różańcowe, Grupa Mt 5,7, Parafianie i Górnicy, Grupa Misyjna, Odnowa w Duchu Świętym, Domowy Kościół (Oaza Rodzin). Wszystkim grupom i wiernym składamy serdeczne "Bóg zapłać" za wspólną modlitwę przy Grobie naszego Zbawcy.

Liturgia Wielkiego Piątku i ostatnia Droga Krzyżowa

Wielki Piątek, to jedyny dzień w roku, podczas którego nie ​celebruje​ się Mszy świętej. O godz. 17.00 ks. Prałat Eugeniusz Cebulski sprawował Liturgię Męki Pańskiej, składającą się z czterech części: liturgii słowa, adoracji krzyża, Komunii świętej i Przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego W czasie Liturgii ks. Adrian, ks. Paweł i P. Organista Wojciech odśpiewali Pasję według św. Jana.

Wielki Czwartek '2018 z Ks. Biskupem Piotrem

Jak każdego roku, w Wielki Czwartek, Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej sprawował Ks. Biskup Piotr Skucha wraz z Duszpasterzami naszej Kolegiaty. Ks. Prałat Eugeniusz Cebulski na wstępie wyraził ogromną radość z obecności Ks. Biskupa w naszej wspólnocie parafialnej w dniu, kiedy świętujemy ustanowienie Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Tajemnicę Wielkiego Czwartku w znakomity sposób przybliżył wiernym w swoim kazaniu Ks. Bp Piotr.

Rekolekcje Wielkopostne '2018

W dniach od 25 do 28 marca w naszej Parafii miały miejsce Rekolekcje Wielkopostne, które prowadził ks. Mirosław Lewandowski (pallotyn). Ks. Rekolekcjonista głosił Słowo Boże na Mszach św. oraz w czasie nauk stanowych dla kobiet, mężczyzn i młodzieży studiującej i pracującej. Nauki rekolekcyjne poruszały serca wiernych i mobilizowały do pracy nad sobą, by prawdziwie się nawrócić i jak najlepiej przeżyć nadchodzące dni paschalne.

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej '2018

Jak co roku, w Niedzielę Palmową Męki Pańskiej, wierni przynosili na Msze święte palmy do poświęcenia, zgodnie z wielowiekową tradycją. Uroczystą sumę, którą sprawował Ks. Prałat Eugeniusz Cebulski, poprzedziła procesja i poświęcenie palm, na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy przed swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem.

Jaworznicka Ekstremalna Droga Krzyżowa '2018

Z piątku na sobotę (23/24 marca) już po raz drugi odbyła się Jaworznicka Ekstremalna Droga Krzyżowa. Wszystko zaczęło się Mszą św, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Ks. Biskup Ordynariusz Grzegorz Kaszak. Ks. Biskup w swoim kazaniu podkreślił, jakie ogromne znaczenie ma dla Pana Jezusa rozważania Jego męki. Dlatego Pątnicy mają wspaniałą okazję przez rozważanie i krocznie śladami umęczonego Mesjasza doświadczyć potęgi Bożej Miłości. Przed błogosławieństwem został odczytany list Papieża Franciszka do wszystkich uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.

Tuesday the 26th. Affiliate Marketing. Parafia św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie
Copyright 2012

©