Odpust ku czi św. Katarzyny

 Choć liturgiczne wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej wypada 25 listopada, już trzy dni wcześniej, w niedzielę o godz. 12:00, celebrowaliśmy uroczystą sumę odpustową ku czci Świętej Patronki naszej Parafii. Przewodniczył jej ks. Józef Handerek, proboszcz parafii MB Bolesnej w Czeladzi. 

Ks. Zbigniew - proboszczem

 Wręczenie dekretu
Dekretem z dnia 26 października 2020 roku, w trosce o dobro duchowe i pożytek wiernych, bp Grzegorz Kaszak mianował naszego wikariusza ks. Zbigniewa Słowikowskiego administratorem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Żelisławicach.

Bierzmowanie '2020

W piątek, 16 października o godz. 18.30, J.E. Ks. Biskup Ordynariusz Grzegorz Kaszak przewodniczył uroczystej Eucharystii, podczas której udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży naszej Parafii oraz zakończył obchody roku jubileuszowego 100-lecia narodzin świętego Jana Pawła II w Diecezji Sosnowieckiej.

Dzień Papieski i imieniny ks. Daniela

W niedzielę, 12 października, obchodziliśmy XX. Jubileuszowy Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus”. Z tej racji na Mszy św. o godz. 10.30, której przewodniczył ks. Prałat Eugeniusz Cebulski, dzieci pod kierownictwem s. Danuty Zielińskiej zaprezentowały przedstawienie o życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II. Po Komunii Św. Ks. Proboszcz złożył serdeczne życzenia Ks. Danielowi Taraskowi.

Święto Patrona dzieci i młodzieży '2020

Przeżywamy X Tydzień Wychowania, którego zwieńczeniem jest święto św. Stanisława Kostki - Patrona dzieci i młodzieży. Z tej okazji w piątek, 18 września, na Mszy św. o godz. 18.30 Ks. Prałat Eugeniusz Cebulski wraz z pozostałymi Duszpasterzami Kolegiaty modlili się w intencji dzieci i młodzieży ze wszystkich Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych znajdujących na terenie naszej Parafii, a także w intencji nauczycieli, wychowawców, rodziców i dziadków.

Imieniny ks. Roberta Gacka

W czwartek, 17 września, obchodziliśmy wspomnienie św. Roberta Bellarmin. Jest to m.in. patron ks. Roberta Gacka - wikariusza Kolegiaty i moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie. Dlatego Duszpasterze Kolegiaty z Ks. Prałatem Eugeniuszem Cebulskim na czele sprawowali uroczystą Eucharystię w intencji Ks. Solenizanta, w której uczestniczyli Rodzice i Siostra Ks. Roberta oraz przedstawiciele grup parafialnych, którymi się opiekuje Solenizant.

Dożynki Miejskie '2020

Z racji pandemii koronawirusa tegoroczne Miejskie Dożynki były bardzo skromne. Na szczęście nie zabrakło uroczystej Mszy św. dziękczynnej za zebrane plony, którą sprawował Ks. Prałat Eugeniusz Cebulski. Ks. Proboszcz dziękował Dobremu Bogu za rolników, za ich poświęcenie, ciężką pracę i trud, by nikomu nie zabrakło chleba.

40-lecie NSZZ Solidarność w naszej Kolegiacie

Rok 2020 to czas świętowania okrągłych rocznic. Jedną z nich jest 40. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych i narodzin Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Z tej okazji, w niedzielę, 13 września Ks. Prałat Eugeniusz Cebulski przewodniczył uroczystej Eucharystii w intencji Ojczyzny i NSZZ Solidarność przez wstawiennictwo bł. Ks. Jerzego Popiełuszki i św. Jana Pawła II.

Rodzinny Papieski Rajd Rowerowy

Rok 2020 to m.in. czas świętowania setnej rocznicy urodzin Papieża św. Jana Pawła II. W Polsce i na całym świecie czyni się to na bardzo różne sposoby. Mieszkańcy Jaworzna uczcili Wielkiego Polaka - Honorowego Obywatela Miasta Jaworzna biorąc udział w Rodzinnym Papieskim Rajdzie Rowerowym.

Nowy rok szkolny i formacyjny 2020/2021. Imieiny Ks. Grzegorza

Nowy rok szkolny i formacyjny 2020/2021, mimo pandemii koronawirusa, rozpoczął się w podobny sposób jak w poprzednich latach. Ks. Prałat Eugeniusz Cebulski o godz. 8.00 rano sprawował Eucharystię w intencji dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz poświęcił przybory szkolne młodym uczestnikom liturgii. Natomiast wieczorem Ks. Proboszcz wraz z Duszpasterzami Kolegiaty modlili się za wszystkie grupy działające przy naszej Parafii, by nie zabrakło tych, którzy na różne sposoby będą głosić Dobrą Nowinę całemu światu.

Saturday the 23rd. Affiliate Marketing. Parafia św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie
Copyright 2012

©