Wigilia Paschalna w Kolegiacie

Wielka Sobota - jest dniem spoczynku Pana w grobie. Od 9.00 do 15.00 Kapłani błogosławili pokarmy na stół wielkanocny, a 18.00 wierni zgromadzili się na Liturgii Wigilii Paschalnej, której przewodniczył Ks. Prałat Eugeniusz Cebulski. Liturgia ta składała się z czterech części z Liturgii: Światła, Słowa, Chrzcielnej i Eucharystycznej. Orędzie Wielkanocne zaśpiewał Ks. Robert, a kazanie wygłosił Ks. Waldemar. Wspaniałą Liturgię zakończył Ks. Proboszcz, dziękując i błogosławiąc wszystkim.

Wielkopiątkowa Noc w Kolegiacie

Po Liturgii Wielkiego Piątku rozpoczęła się Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim, która potrwała do Wigilii Paschalnej. O godz. 20.00 Ks. Grzegorz wraz z wiernymi śpiewał wszystkie części Gorzkich Żali, a o 21.30 uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej wokół Kolegiaty, którą prowadzili wszyscy Duszpasterze pod przewodnictwem Ks. Prałata Eugeniusza Cebulskiego. W nocy grupy parafialne wraz ze swoimi Opiekunami czuwały przy Bożym Grobie.

Liurgia Wielkiego Piątku w Kolegiacie

Wielki Piątek to dzień w którym umarł nasz Jezus. Nie sprawuje się w ten dzień ofiary Mszy św. Ołtarz obnażony w Wielki Czwartek pozostał tak do ceremonii Wielkiego Piątku i tylko na czas Komunii św. został on przykryty. O godz. 17.00 Ks. Prałat Eugeniusz Cebulski przewodniczył Liturgii Wielkiego Piątku. Ks. Kacper, Ks. Adrian i P. Organista zaśpiewali Pasję według św. Jana.

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej w Kolegiacie

Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota trzy najważniejsze dni w życiu chrześcijanina. W tych bowiem dniach dokonuje się spełnienie tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wielki Czwartek - uobecnia się wśród nas wydarzenie z Wieczernika, w czasie, którego Jezus Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii. Na pamiątkę tego wydarzenia o godz. 18.00 Ks. Biskup Piotr Skucha przewodniczył Mszy św. Wieczerzy Pańskiej. Na początku Liturgii Ks. Prałat Eugeniusz Cebulski witając Ks. Biskupa wyraził ogromną radość z jego obecności i zachęcił wszystkich wiernych do modlitwy w intencji Kapłanów i do wdzięczności za dar Eucharystii.

Życzenia Wielkanocne '2019

Drodzy Parafianie! Wielkanoc to święto wiary, ufności i życia! To dążenie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi - jak napisał święty Paweł w Liście do Kolosan. Wielkanoc to radość, że nienawiść została pokonana przez Miłość… Wielkanoc to nadzieja, że życie zawsze ma sens… Wielkanoc to przekonanie, że nie ma rzeczy niemożliwych… Wielkanoc to życzenia dobra, ciepła, radości… Dlatego „życzmy sobie wielkanocnych oczu, które pozwolą nam dostrzec blask wielkanocnego Alleluja: w śmierci - tajemnicę życia, w grzechu - nadzieję przebaczenia, w świadomości winy - Boże Miłosierdzie, w rozstaniu - niezniszczalną jedność, w ranach, nawet serca - niezwykłe zwycięstwo, w człowieku - tajemnicę Boga, w Bogu - godność człowieka, w moim «ja» - przeżywać ludzkie «ty»!” (Hemerle)

Rekolekcje Wielkopostne '2019

Od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Środy Ks. Paweł Rozpiątkowski - Ekonom Diecezji Sosnowieckiej prowadził w naszej Kolegiacie Rekolekcje Wielkopostne. Każdą naukę poprzedzał śpiewem do Ducha Świętego. Przez wszystkie dni Słowem Bożym poruszał serca Parafian. Nauczanie Ks. Pawła było mocno osadzone w obecnej rzeczywistości i dotyczyło pogłębianiu osobistej wiary i dawania świadectwa we współczesny świecie. W ostatnim dniu Ks. Prałat Eugeniusz Cebulski i przedstawiciele Parafii podziękowali bardzo serdecznie Ks. Pawłowi za trud głoszenia świętych Rekolekcji.

Niedziela Palmowa w obiektywie Pana Aleksandra

Pan Aleksander Tura, Redaktor Naczelny strony www.mojejaworzno.pl zawsze jest w naszym mieście, gdzie dzieje się coś ważnego. Nie zabrakło go również i w naszej Kolegiacie na uroczystej Sumie w Niedzielę Palmową. Dzięki jego życzliwości mamy możliwość spojrzenia na poświęcenie palm jego profesjonalnymi oczami. Pan Redaktorowi bardzo serdecznie dziękujemy i liczymy na więcejŚmiech!

Niedziela Palmowa '2019

Szósta Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej, i rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią wszyscy czterej Ewangeliści. Na pamiątkę tego wydarzenia święci się palmy na każdej Mszy św. Na początku uroczystej sumy Rekolekcjonista Ks. Paweł Rozpiątkowski poświęcił palmy wszystkim zgromadzonym przed Kolegiatą. Po poświęceniu miała miejsce precesja z kolorowymi palmami wokół świątyni.

Rekolekcje dla dzieci i młodzieży

W ubiegły piątek i sobotę ekspresyjny Ks. Kacper Górski prowadził Rekolekcje dla uczniów ze Szkół Podstawowych. Dzieci i młodzież z uwagą wsłuchiwała w ciekawe nauki o nieograniczonym Miłosierdziu Bożym, dzięki którym zrozumiała potrzebę ciągłego nawracania się. Oprawę muzyczną zapewniła nasza Schola. Na zakończenie Rekolekcji Ks. Prałat Eugeniusz Cebulski i przedstawiciele uczniów podziękowali Ks. Rekolekcjoniście za wspaniałe prowadzenie duchowych ćwiczeń.

EDK '2019

Pod hasłem „Kościół XXI wieku” odbyła się już po raz trzeci w Jaworznie Ekstremalna Droga Krzyżowa, która zapewne już na stałe wpisuje się w program Wielkiego Postu. Wieczorem, 12 kwietnia, wszyscy uczestnicy EDK zgromadzili się w Kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie na Eucharystii, której przewodniczył Ks. Biskup Ordynariusz Grzegorz Kaszak. Ks. Prałat Eugeniusz Cebulski, witając Ks. Biskupa i wszystkich Pątników, wyraził radość, że ponownie w naszej Parafii znaleźli się wierni, którzy zapragnęli wyruszyć śladami Pana Jezusa dźwigającego krzyż.

Monday the 23rd. Affiliate Marketing. Parafia św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie
Copyright 2012

©