22 marca na Mszy św. o 12.00, ks. Prałat  i Koledzy z rocznika dziękowali Panu Bogu za 53 rocznicę święceń kapłańskich.

Św. Jan Paweł II wielokrotne pisał i mówił na temat kapłaństwa, szczególnie podkreślając łacińską sentencję związaną z kapłaństwem "Sacerdos alter Christus" - kapłan drugim Chrystusem.
Życzymy Jubilatom, aby wciąż tak przeżywali swoje kapłaństwo – jako bycie w sposób szczególny "In persona Christi", czyli w osobie Chrystusa. Szczęść Boże Drogim Jubilatom.