Na Mszy św. o godz. 10.30 z udziałem dzieci, ks. Paweł w czasie kazania przybliżył postać św. Stanisława Kostki. Zachęcał, aby dzieci i młodzież naśladowali św. patrona w jego pracowitości, pobożności, wytrwałości i pragnieniu nieba, pragnieniu świętości. Na koniec kazania, odbył się akt zawierzenia dzieci i młodzieży z naszej parafii temu wielkiemu świętemu.
Bardzo dziękujemy za liczny udział dzieci wraz z rodzicami na Mszy św. Za przewodnictwo liturgiczne dzieci z SP 16 i życzmy opieki i wstawiennictwa na każdy dzień św. Stanisława Kostki.