7 sierpnia, przez całą niedzielę w zakrystii można składać intencje, które chcemy polecić modlitwie pielgrzymów zdążający na Jasną Górę, a także złożyć ofiarę przeznaczoną na organizację pielgrzymki.

ABC DUCHOWEGO PIELGRZYMA

– pełny udział we Mszy św., w przypadku choroby uczestnictwo przez środki przekazu oraz komunia duchowa

– stan łaski uświęcającej, przystąpienie do sakramentu Pokuty i Pojednania

– rozważanie tekstów biblijnych na poszczególne dni, modlitwy poranne, śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP

– w południe (godz. 12.00) Anioł Pański

– modlitwa różańcowa

– Koronka do Miłosierdzia Bożego (najlepiej o 15.00)

– Apel Jasnogórski o godz. 21.00.


Modlitwa Pielgrzyma duchowego

Jasnogórska Pani Bogarodzico Dziewico. W Twym Niepokalanym Sercu składam moje duchowe pielgrzymowanie. Łącząc się duchem i modlitwą z pątnikami zmierzającymi ku Jasnej Górze, ofiaruję ten dzień w intencji /wymień intencję/. Oddaję Ci Matko moje radości i troski, spotkania i rozmowy, pragnienia i dobre uczynki. Moje prace łączę z Twoimi pracami w Nazarecie, cierpienia i upokorzenia z Twoim trwaniem pod Krzyżem Jezusa na Kalwarii. Matko Boża patronko pątników, niosąca pomoc Świętej Elżbiecie, pielgrzymująca z rodziną do Jerozolimy, oddal ode mnie wszelkie zasadzki złego ducha, uproś opiekę Świętych Aniołów, aby mnie strzegli w drodze i szczęśliwie doprowadzili do celu. Bądź Przewodniczką na wszystkich drogach mojego życia, ucz mnie wypełniać wolę Ojca, pogłębiać więź z Jezusem, odczytywać natchnienia Ducha Świętego. A kiedy przyjdzie kres mojego ziemskiego pielgrzymowania, bądź przy mnie i zaprowadź bezpiecznie do niebieskiej Ojczyzny. Amen