Dzisiejsze święto 24 maja, ustanowił papież Pius VII w roku 1815 dla Rzymu i państwa kościelnego na podziękowanie za opiekę matki Bożej nad Kościołem. W roku 1959 na prośbę biskupów polskich święto zostało wprowadzone w Polsce.
Matka Boża była uznawana za Wspomożycielkę Wiernych od początków chrześcijaństwa. Żywy był zapewne wówczas przekaz dotyczący Jej wstawiennictwa na weselu w Kanie Galilejskiej. Po raz pierwszy jednak tytułu Wspomożycielka" użył w IV w. św. Efrem Syryjczyk. Maryja przez wieki wspomagała lud wierny we wszystkich jego potrzebach, najbardziej jednak w dążeniu do swego Syna. On sam chciał, abyśmy u Niej szukali oparcia, dlatego umierając na krzyżu, dał nam Ją za Matkę. Otacza nas więc swoją macierzyńską opieką, pomaga uwolnić się z wielu więzów, które blokują nam drogę do Jezusa i wstawia się za nami u Syna, gdy błądzimy. Jest Wspomożycielką Wiernych, więc czuwa, abyśmy nie zwątpili i nie utracili wiary w Jezusa.

Wielkim czcicielem Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych, był pierwszy biskup sosnowiecki ś.p. Adam Śmigielski, który należał do zgromadzenia księży salezjanów.