Maj/czerwiec jest dla wielu kapłanów czasem obchodzenia jubileuszy przyjęcia święceń i wielkiego podziękowania Panu Bogu za ten niezasłużony dar. Warto przytoczyć myśl św. Jana Pawła II, z jego autobiografii na 50-lecie kapłaństwa, gdzie wskazywał, że powołanie kapłańskie to dar i tajemnica, które przerastają człowieka i które stają się zadaniem i jeszcze raz poprosić o modlitwę, by sprostać temuż zobowiązaniu.
Wszystkim kapłanom posługującym w naszej parafii, składamy życzenia z okazji rocznic święceń i zapewniamy o modlitwie – Parafianie.