Karol de Foucauld, kapłan, misjonarz pracujący wśród muzułmanów. Zginął 1 grudnia 1916 roku w Tamanrasset (Algieria). Karol nie założył żadnego zgromadzenia, nie udało mu się znaleźć naśladowców swojej drogi, żył i umarł samotnie. Dopiero kilkanaście lat po jego śmierci grupa kleryków i kapłanów wyruszyła na Saharę, aby prowadzić życie według reguły napisanej przez Karola. Powstały zgromadzenia Małych Braci i Małych Sióstr Jezusa.
Może być dziś wzorem i oparciem dla tych wszystkich, którzy w pewnym momencie swego życia oddalili się od Boga, by potem ponownie powrócić do chrześcijańskiej wiary, uważa o. Bernard Ardura, postulator sprawy kanonizacyjnej francuskiego pustelnika.
Karol de Foucauld w sposób szczególny nadaje się na przewodnika ludzi zagubionych, bo jak zauważa o. Adura należy on do tych świętych, którzy przemawiają do innych nie tym, co mówią i piszą, lecz własną świętością, sposobem codziennego życia. Przekonuje do wiary chrześcijańskiej poprzez przyciąganie.

Jego kanonizacja wraz z innymi 6 błogosławionymi odbędzie się 15 maja w Watykanie.