Pusty grób był dla Apostołów szkołą wiary. To właśnie ta wiara wzbudziła w nich pragnienie głoszenia prawdy o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.
Uroczysta Rezurekcja, odbyła się pod przewodnictwem naszego Rodaka, ks. dra Mariusz Karasia, kanclerza kurii sosnowieckiej. W wygłoszonej homilii, mówił do mieszkańców naszego miasta, abyśmy byli świadkami, że Zmartwychwstanie nie jest fikcją, poprzez osobiste świadectwo, na wzór apostołów. „Radujmy się i głośmy, że Chrystus naprawdę Zmartwychwstał i my też Zmartwychwstaniemy, tylko trzeba w to uwierzyć i kochać Boga całym sobą”.