W Wielki Piątek Kościół wspomina mękę i śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Biblistka, dr hab. Barbara Strzałkowska z UKSW wyjaśnia, że Kalwaria nie była górą, ani wzgórzem, tylko kilkumetrową pozostałością w dawnych rzymskich kamieniołomach, które znajdowały się poza murami ówczesnej Jerozolimy, obok cmentarza. Miejsce ukrzyżowania od miejsca grobu Jezusa dzieliło zaledwie kilkanaście metrów. Badaczka zwraca również uwagę, że śmierć na krzyżu była jedną z najokrutniejszych kar stosowanych w czasach Cesarstwa Rzymskiego.
"O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud"