Ciemnica to miejsce, gdzie przechowywany jest Najświętszy Sakrament po Mszy Wieczerzy aż do Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek. Upamiętnia ona uwięzienie Chrystusa przed śmiercią. Czuwajmy więc w Ciemnicy przy Jezusie zgodnie z Jego prośbą: "czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie".