Od 2 marca do 31 października 2022 odbywa się w naszej sosnowieckiej diecezji peregrynacja krzyża, przy którym modlił się papież Jana Paweł II podczas Drogi Krzyżowej 25 marca 2005 roku i przy którym umierał 2 kwietnia 2005.

W naszej parafii krzyż ten będzie 16/17 października 2022(Więcej informacji w późniejszym terminie).

MODLITWA O OWOCE PEREGRYNACJI KRZYŻA I RELIKWII ŚW. JANA PAWŁA II W DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie powierzamy naszą parafię i całą sosnowiecką diecezję. W czasie peregrynacji krzyża przybędziesz do nas, aby pochylić się nad grzesznymi, by uleczyć słabości i pomagać przezwyciężać wszelkie zło.
Niech krzyż Twojego Syna przemienia ciemne noce smutku w poranki nadziei. Niech jego przyjęcie rodzi w naszych sercach zbawienie i owocuje spokojem.
Prowadź nas po bezpiecznych ścieżkach tu na ziemi tak, abyśmy kiedyś znaleźli się w niebie.
Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II prosimy, udziel nam łaski, abyśmy korzystając z daru miłosiernej miłości Boga, sami stawali się coraz bardziej miłosierni wobec braci. Amen.