W dniach od 9 do 11 marca swoje rekolekcje przeżywała młodzież z Gimnazjum nr 1, Liceum Ogólnokształcącego nr 1 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3.

Rekolekcje poprowadził ks. Andrzej Krupa, wikariusz parafii św. Jana Kantego oraz kierownik pielgrzymkowej Grupy Złotej.

Nauki rekolekcyjne dotyczyły zagadnienia miłosierdzia Bożego. W pierwszym dniu młodzież poznała warunki, które należy spełnić, aby doświadczyć tego największego przymiotu Boga. Drugi dzień poświęcony był przebaczeniu - temu Bożemu i ludzkiemu. Po zakończonej nauce młodzież wzięła udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej opatrzonej kadrami filmu „Pasja". Uczniowie Gimnazjum nr 1 samodzielnie przygotowali i przedstawili rozważania poszczególnych stacji. Była także okazja, by adorować wystawiony krzyż. W ostatnim, trzecim dniu, sprawowany był sakrament pokuty i pojednania oraz Eucharystia kończąca trzydniowe rekolekcje.

Dziękujemy wszystkim w przygotowanie i przeprowadzenie rekolekcji, szczególnie ks. Andrzejowi oraz nauczycielom, wychowawcom i dyrektorom szkół.