Połamania pióra, wsparcia Ducha Świętego i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, życzymy naszym ośmioklasistom ze Szkół Podstawowych nr 1, 13 i 16.
Egzamin ósmoklasisty to konsekwencja wprowadzenia reformy edukacji - wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. Po raz pierwszy uczniowie klas VIII zdawali go w 2019 roku.
14 maja, uczniowie zmierzą się z językiem polskim, 15 maja  z matematyką, a16 maja z językiem obcym nowożytnym.
Egzamin ósmoklasisty to gwarancja ukończenia szkoły podstawowej, a jego wyniki są podstawą przy rekrutacji do szkół średnich.

Modlitwa przed egzaminem:

Boże, bądź ze mną i pomóż mi, abym dał z siebie wszystko. Daj mi jasność umysłu i uczciwość serca. jeśli przekonam się, że są rzeczy, których nie znam, nie pozwól mi się denerwować, ani okłamywać...
Boże, bądź ze mną i pomóż mi, abym dał z siebie wszystko. Daj mi jasność umysłu i uczciwość serca. jeśli przekonam się, że są rzeczy, których nie znam, nie pozwól mi się denerwować, ani okłamywać. Daj mi szansę, bym mógł powiedzieć to, co wiem.
Niech pamiętam to wszystko, nad czym tak ciężko pracowałem, a jeśli muszę się przyznać, że byłem w czymś leniwy, daj mi stanowczość, bym w przyszłości pracował lepiej.
I czy potrafię, czy nie - pomóż mi wyrazić to wszystko, co wiem. Daj mi, aby to czego się nauczyłem, Pozostało we mnie na zawsze przez Jezusa Chrystusa mojego Pana. Amen.