W 2023 roku Pierwszy Dzień Jesieni przypada na 23 września (sobota).

Można wyróżnić meteorologiczne pory roku. Wyznaczone są przez meteorologów i klimatologów w celu porównywania okresów o takiej samej długości i obliczania danych statystycznych. Jesień meteorologiczna trwa od 1 września do 30 listopada.

Kalendarzowy początek jesieni ma swoje stałe miejsce w kalendarzu i jest to 23 września. Nieco inaczej jest w przypadku astronomicznego początku jesieni. Zaczyna się 22 lub 23 września (gdy wypada równonoc jesienna). Astronomiczne pory roku wyznaczane są przez moment górowania Słońca w zenicie nad równikiem (równonoc jesienna albo wiosenna) albo zwrotnikami (przesilenie letnie lub zimowe). W 2023 r. równonoc jesienna nastąpi 23 września, a Słońce wejdzie w punkt Wagi dokładnie o godzinie 8.50 (wg polskiego czasu). W tym roku zatem i jesień kalendarzowa, i astronomiczna zaczną się tego samego dnia.