Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia i Matka Elżbieta Róża Czacka, Założycielka Zakładu dla Niewidomych w Laskach zostali dwa lata temu, 12 września 2021 ogłoszeni błogosławionymi.
Liturgii sprawowanej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
W homilii powiedział, że nowi polscy Błogosławieni stanowią wzór wierności Ewangelii i służby potrzebującym.
Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wyraził wdzięczność Bogu za uroczystość, która odbyła się w Świątyni Opatrzności Bożej. Przypomniał, że ta świątynia została wzniesiona przez naród Polski jako wotum wdzięczności za bliskość i obecność Pana Boga w chwalebnej i bolesnej historii Polski.
Ta świątynia, mówił papieski wysłannik, "jest dzisiaj świadkiem kolejnego potwierdzenia: Polska jest Narodem Maryjnym, Polska ofiarowała i ofiaruje Kościołowi, na przestrzeni różnych epok, wybitne postacie świętych, bożych mężczyzn oraz kobiet”.
O nowych polskich błogosławionych kard. Semeraro powiedział, że pozostawili oni “wzór służby konkretnemu potrzebującemu człowiekowi, również wówczas, kiedy nikt się nim nie zajmuje i wydaje się, że zwycięża obojętność”.

Modlitwa o wstawiennictwo bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej
Boże, źródło wszelkiej świętości,
który powołałeś ociemniałą
Matkę Elżbietę do służenia
Tobie w niewidomych na duszy
i na ciele, obdarzając ją
męstwem w dźwiganiu krzyża
dla zadośćuczynienia
za duchową ślepotę ludzi,
za jej wstawiennictwem
udziel łaski...,
o którą z pokorą i ufnością
Cię prosimy dla większej
chwały Trójcy Przenajświętszej.
Amen.

Modlitwa o wstawiennictwo bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Ukochany Kardynale Stefanie Wyszyński
Opiekunie wszystkich Polaków
Orędowniku w każdej trudnej sytuacji
rodaków Ojcze narodu Polskiego
Obrońco uciśnionego
Proszę dziś o Twoje wstawiennictwo
do Boga jedynego [ intencja...]
Wiem, że nie opuścisz mnie
w potrzebie Ty wspierałeś
w trudach każdego człowieka
Głosiłeś dobrą nowinę
Broniłeś od złego
Pomagałeś podnieść z upadku,
ofiarując całego siebie
Wierzę, że i teraz wstawiasz
się za nami do Boga Miłosiernego
Wypraszając łaski ze
Świętymi w Niebie.