23 czerwca swoje święto obchodzą Ojcowie. W świetle wiary chrześcijańskiej ojcostwo jest darem i powołaniem. W adhortacji Familiaris consortio Jan Paweł II podkreśla, że "miejsce i zadania ojca w rodzinie i dla rodziny mają wagę jedyną i niezastąpioną".

Papież Jan Paweł II z właściwą sobie precyzją myśli, podkreśla cztery podstawowe zadania stojące przed mężczyzną jako ojcem (FC 25):
1) Wielkoduszna odpowiedzialność za życie poczęte pod sercem matki.
2) Troskliwe pełnienie obowiązku wychowania dzieci, dzielonego ze współmałżonką.
3) Praca, która nie rozbija rodziny, lecz utwierdza ją w spójni i stałości.
4) Dawanie świadectwa dojrzałego życia chrześcijańskiego.


Niech Bóg błogosławi wszystkim Ojcom w realizacji tych zadań. Szczęść Boże.