Najbardziej znanym na świecie obrazem Maryi jest Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy. „W Jej ramionach znajdziesz spokój i uchronisz się od zła, bo dla wszystkich swoich dzieci Ona serce czułe ma”. Tymi słowami można najlepiej opisać obraz namalowany przez mnicha bazyliańskiego - S. Lazzaro pt. "Obraz Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy". Na wizerunku widzimy Matkę Bożą z Jezusem oraz archaniołów Michała i Gabriela. Postacie te opisują litery, umieszczone w tle: MP-ΘΥ (Maryja), IC-XC (Chrystus),ΟΡМ (Archanioł Michał),OΡГ (Archanioł Gabriel). Nie jest znana dokładna data, ani miejsce powstania dzieła. Przypuszcza się, że powstał w IX lub XII w.

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest nabożeństwem ludzi pokornych i ufających Panu Bogu, którzy – na wzór Maryi, z potrzeby serca i pod wpływem różnych sytuacji zewnętrznych – szukają wsparcia w Bogu i otwierają się na Jego dary.

Praktyka pisania przez wiernych na kartkach podziękowań i próśb, które podczas Nowenny są publicznie odczytywane, jest godna pochwały i utrzymania. Są one zazwyczaj kierowane do Matki Najświętszej, a dotyczą spraw osobistych i egzystencjalnych.

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, tak w wymiarze osobistym, jak i wspólnotowym, jest sprawdzonym sposobem ewangelizacji i pogłębiania życia chrześcijańskiego w parafii.

Według starej legendy, do Europy przywiózł obraz bogaty kupiec. Gdy na morzy rozszalał się sztorm, człowiek ten wyjął obraz ze skrzyni i pokazał przerażonym podróżnym. Ich modlitwy do Matki Bożej ocaliły statek z katastrofy. 

W każdą środę, o godz. 18.00 zapraszamy na Nowennę do Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy z napisanymi prośbami i podziękowaniami. 

MODLITWA: 

Matko Nieustającej Pomocy dziś doświadczamy wielu trudności. Twój obraz mówi nam bardzo wiele o Tobie. On przypomina nam, że docierasz do wszystkich i pomagasz tym, którzy znajdują się w potrzebie. Pomóż nam zrozumieć, że nasze życie należy do innych tak samo, jak należy do nas. Maryjo, bądź nam wzorem chrześcijańskiej miłości, wiemy że nie możemy uleczyć każdej choroby czy też rozwiązać każdego problemu, ale z Bożą łaską, chcemy czynić to, co możemy. Obyśmy dla świata byli prawdziwymi świadkami tego, że miłość wzajemna ma dla nas rzeczywiste znaczenie. Matko Nieustającej Pomocy, niech nasze codzienne działanie objawia, że Ty jesteś dla nas przykładem.