Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny św. Jan Paweł II polecał tę właśnie modlitwę na spotkaniu z młodzieżą przy kościele św. Anny w Warszawie. Powiedział wtedy: „Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec i pozostańcie jej wierni”.

Duchu Święty, proszę Cię

o dar mądrości do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,

o dar umiejętności,
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,

o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,

o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi
z synowską miłością,

o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.

  Prośmy, aby nas wszystkich Duch Święty umacniał swoimi darami każdego dnia. Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.