Kazanie wygłoszone przez ks. Biskupa Piotra Skuchę z racji wizytacji kanonicznej 28 maja 2017 roku.