Zjawisko to często przypada w dniach od 12 do 15 maja, kiedy to imieniny obchodzą Pankracy, Serwacy, Bonifacy oraz Zofia. Dlatego dni te popularnie bywają nazywane zimnymi ogrodnikami i zimną Zośką. Stare ludowe obserwacje są jak najbardziej trafne, gdyż przymrozki pojawiają się dość często w tym okresie i mogą wyrządzić spore szkody w ogrodzie.
Przysłowia mówią:
„Pankracy, Serwacy, Bonifacy to źli na ogrody chłopacy”.
„Święta Zofija kłosy rozwija”.
„Za świętą Zofiją pola w kłos wybiją”.
„Na świętą Zofiję deszcz po polach bije”.
„Święta Zofija ciepło rozwija”.
„Święta Zofija kwiaty rozwija”.
„Na świętego Izydora często bywa chłodna pora”.
„Na świętego Izydora dla bociana pora”.
„Święty Izydor wołkami orze, a kto go prosi, to mu pomoże”.