"Zmartwychwstał już Chrystus, Bóg mój i nadzieja. Tak. On Idzie z nami, towarzyszy nam na wszystkich drogach życia. Potrzeba tylko jednego: uwierzyć i otworzyć serce, aby Go dostrzec. Bo tylko wiarą i sercem można rozpoznać Pana i ukazać Go innym”  -  św. Jan Paweł II
Niech dzwony wielkanocne wniosą w niespokojne serca nasze, obecność Chrystusa Zmartwychwstałego, aby Jego chwała stawała się na co dzień sensem życia, była źródłem nadziei, radości i pokoju. Wszystkiego Najlepszego od Waszych duszpasterzy. Szczęść Boże. Alleluja!