W przyszłą niedzielę, 25 listopada w naszej parafii przeżywać będziemy uroczystość odpustową ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Zapraszamy na uroczystą sumę odpustową o godz. 12.00, której będzie przewodniczył ks. Prałat Stanisław Pyla – proboszcz Parafii św. Barbary w Jaworznie. Pamiętajmy również, że dzień odpustu parafialnego jest związany z możliwością uzyskania daru duchowego jakim jest odpust zupełny, czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy. Należy w tym celu oczyścić swe serce w sakramencie spowiedzi św., a następnie w niedzielę (w dzień odpustu parafialnego) przystąpić do Komunii świętej, odmówić modlitwy: Ojcze Nasz i Wierzę w Boga oraz zachować wolność od jakiegokolwiek grzechu. Chciejmy głęboko duchowo przeżyć ten czas łaski dany nam przez Boga.

Dokładnie 18 listopada 1918 roku powołano Towarzystwo Sportowe Victoria Jaworzno, pierwszy klub sportowy w Jaworznie, a jak się później okazało największy w całym powiecie chrzanowskim w okresie przedwojennym (II RP). Z tej okazji, 18 listopada o godz. 10.30, Ks. Prałat Eugeniusz Cebulski przewodniczył Mszy św. w intencji Klubu Sportowego Victoria Jaworzno, pamiętając o Osobach go tworzących na przestrzeni równo stu lat.

Tradycyjnie, jak co roku, od 15 listopada, pan Organista Wojciech Gawlas wraz z lektorami rozprowadza na terenie naszej parafii opłatki na stół wigilijny. Niech godne przyjęcie pana Organisty będzie wyrazem naszej wdzięczności za jego całoroczną pracę.

10 listopada nasza schola parafialna miała okazję zaprezentować się na Diecezjalnej Akademii Rodziny, która miała swoje ostatnie w tym roku spotkanie w auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Po prelegencie schola śpiewem i recytacją porwała przybyłych gości w program religijno - patriotyczny, ponieważ w tym roku obchodzimy 100 lecie odzyskania niepodległości.

1. Przeżywamy XXXIII Niedzielę Zwykłą. Jest to trzecia niedziela miesiąca, ofiary składane na tace są przeznaczone na dalsze prace remontowe przy naszej świątyni.

2. Dzisiaj również obchodzimy Światowy Dzień Ubogich. Papież Franciszek apeluje:  „Poczujmy się wszyscy w tym dniu dłużnikami ubogich, abyśmy poprzez wyciągnięte ręce do siebie nawzajem mogli zrealizować zbawcze spotkanie, które umacnia wiarę, urzeczywistnia miłość i umożliwia nadzieję w kroczeniu bezpiecznie na drodze do Pana, który przychodzi”.

Intencje Mszy św. na najbliższy tydzień: