W środę, 22 października, w liturgii obchodzić będziemy wspomnienie Św. Jana Pawła II. Zapraszamy w tym dniu na godz. 18.30 na uroczystą Msze Św. dziękczynną za dar osoby Św. Jana Pawła II i Jego kanonizację. Z racji tego wspomnienia od niedzieli przeżywać będziemy triduum, w którym przyzywać będziemy wstawiennictwa Świętego Papieża.

W niedzielę, 19 października, przypada liturgiczne wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 30 lat temu uprowadzono go i zabito. Na Mszach św. będziemy modlić się o jego rychłą kanonizację i Boże błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny. 

Zgromadzone na Placu św. Piotra tłumy wiernych wyczekiwały kolejny dzień na decyzję konklawe. Wszyscy z niecierpliwością spoglądali w stronę Kaplicy Sykstyńskiej. O godzinie 18:18 nad kaplicą pojawił się biały dym - znak, że decyzja o wyborze papieża zapadła. 16 października 1978 roku z balkonu błogosławieństw bazyliki św. Piotra padły słowa: "Habemus papam!". Wierni i dziennikarze zgromadzeni na placu ze zdumieniem przyjęli wiadomość, że nowym Ojcem Świętym został Polak, metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła.

"Chrystus jest Światłem i Wielkim Wychowawcą. Wskazuje nam drogę do prawdziwego życia. Wyjaśnia nasze życie, czyniąc je zrozumiałym i poznawalnym." (Anselm Grün)

 

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej - popularnie nazywany Dniem Nauczyciela. Z tej okazji wszystkim nauczycielom, katechetom, wychowawcom, pracownikom szkół i oświaty życzymy tego Chrystusowego światła. By formując swoje życie na Jego wzór byli wyraźnymi i czytelnymi świadkami dobra i prawdy dla młodego człowieka. 

7 października uczciliśmy Matkę Bożą Różańcową. O godz. 18.00 odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem do pięciu ołtarzy, podczas której rozważaliśmy tajemnice bolesne Różańca. Po procesji, na Mszy św., modliliśmy się za śp. ks. biskupa Adama Śmigielskiego - pierwszego pasterza naszej diecezji - w 6 rocznicę jego śmierci, a także śp. Leona Nowaka - długoletniego kościelnego w naszej kolegiacie.

Zbliża się XIV Dzień Papieski, który w tym roku będziemy przeżywać pod hasłem "Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie". Podejmiemy refleksję nad tematem świętości w świetle nauczania naszego Wielkiego Rodaka. W roku kanonizacji nauka Świętego i przykład jego życia przemawiać będą do nas szczególnie silnie, czyniąc ten Dzień Papieski wyjątkowym. Istotnym elementem obchodów Dnia Papieskiego jest jego wymiar charytatywny. Corocznie organizowana zbiórka pieniędzy jest odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego do solidarności z ubogimi. Środki zebrane podczas zbiórki zasilą fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia" wspierającej aktualnie 2500 młodych, zdolnych ludzi, pochodzących z niezamożnych rodzin, z wiosek i niewielkich miast.

Kontakt

Pl. Św. Jana 17
43 - 600 Jaworzno

tel.: 032 616 33 09
fax: 032 616 33 09 wew. 30

 

tel. dyżurny
(pogrzeb, wezwanie do chorego):

883 800 039

 

e-mail: kancelaria_kolegiata@wp.pl

 

Nr konta parafii:
PKO BP o/Jaworzno 
731020 2528 0000 0402 0116 2452