1. Przeżywamy II Niedzielę Zwykłą w roku liturgicznym. Jest to również trzecia niedziela miesiąca, ofiary składane na tacę są przeznaczone na dalsze prace remontowe przy naszej świątyni.

2. Dzisiaj o godz. 14.00 Msza święta z udzieleniem Sakramentu Chrztu Świętego.

Intencje Mszy św. na najbliższy tydzień:

Siostry i Bracia Różańcowi co miesiąc spotykają się na nabożeństwie związanym ze zmianą tajemnic różańcowych. W styczniu to spotkanie jest wyjątkowe. I tak było i w tym roku. Ks. Prałat Eugeniusz Cebulski poprowadził Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie razem z opiekunem KŻR - Ks. Zbyszkiem w sali Ks. Kowalczyka rozpoczął spotkanie opłatkowe.

W sobotę, 12 stycznia, Duszpasterze Kolegiaty pod przewodnictwem Ks. Prałata Eugeniusza Cebulskiego sprawowali Mszę św. w intencji Ks. Kacpra, który nosi imię jednego z trzech Mędrców ze Wschodu. Po Komunii św. Ks. Solenizant przyjął życzenia od Ks. Proboszcza, a następnie od Liturgicznej Służby Ołtarza i wspólnot parafialnych, których jest opiekunem.

1. Przeżywamy święto Chrztu Pańskiego, które jest przypomnieniem chrztu Jezusa w Jordanie i zapowiedzią sakramentu chrztu. Kończy się okres Bożego Narodzenia.

2. Dzisiaj o godz. 15.00 zapraszamy członkinie i członków Kół Żywego Różańca na zmianę tajemnic różańcowych i spotkanie opłatkowe.

Intencje Mszy św. na najbliższy tydzień: