Rok 2020 to czas świętowania okrągłych rocznic. Jedną z nich jest 40. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych i narodzin Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Z tej okazji, w niedzielę, 13 września Ks. Prałat Eugeniusz Cebulski przewodniczył uroczystej Eucharystii w intencji Ojczyzny i NSZZ Solidarność przez wstawiennictwo bł. Ks. Jerzego Popiełuszki i św. Jana Pawła II.

Rok 2020 to m.in. czas świętowania setnej rocznicy urodzin Papieża św. Jana Pawła II. W Polsce i na całym świecie czyni się to na bardzo różne sposoby. Mieszkańcy Jaworzna uczcili Wielkiego Polaka - Honorowego Obywatela Miasta Jaworzna biorąc udział w Rodzinnym Papieskim Rajdzie Rowerowym.

Nowy rok szkolny i formacyjny 2020/2021, mimo pandemii koronawirusa, rozpoczął się w podobny sposób jak w poprzednich latach. Ks. Prałat Eugeniusz Cebulski o godz. 8.00 rano sprawował Eucharystię w intencji dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz poświęcił przybory szkolne młodym uczestnikom liturgii. Natomiast wieczorem Ks. Proboszcz wraz z Duszpasterzami Kolegiaty modlili się za wszystkie grupy działające przy naszej Parafii, by nie zabrakło tych, którzy na różne sposoby będą głosić Dobrą Nowinę całemu światu.

Najważniejsze informacje o 224 Jaworznickiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę:
1. Msza Św. na rozpoczęcie pielgrzymowania w Kolegiacie św. Wojciecha i Katarzyny - 03 września o godz. 9.00.
2. Po Mszy św. ks. Andrzej Krupa wyrusza  na pielgrzymkę w intencjach pielgrzymów duchowych i złożonych intencjach przez wiernych. Jest on reprezentantem całej wspólnoty Jaworznickiej Pielgrzymki ze względu na pandemię.

W niedzielę, 9 sierpnia, rozpoczyna się Sosnowiecka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę z Olkusza. W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce uczestniczą w niej tylko Kapłani pod przewodnictwem Ks. Biskupa Ordynariusza Grzegorza Kaszaka. Natomiast wierni mogą uczestniczyć w niej w sposób duchowy.

Jak co roku, tuż przed wakacjami, Ks. Prałat wraz z pozostałymi Duszpasterzami Kolegiaty sprawował Eucharystię kończącą rok formacyjny 2019/2020. Na początku Ks. Proboszcz wyraził radość z tego, że wszyscy żyjemy oraz podziękował wszystkim działającym we wspólnotach parafialnych. Zaznaczył również, że formacja w tym roku była utrudniona z powodu szalejącej pandemii, dlatego zachęcał do nieustannej modlitwy, by to zagrożenie minęło bezpowrotnie. W tym dniu modliliśmy się również w intencji Ks. Pawła Łajcy, który swoje imieniny obchodzi w poniedziałek, 29 czerwca.

Kontakt

Pl. Św. Jana 17
43 - 600 Jaworzno

tel.: 032 616 33 09
fax: 032 616 33 09 wew. 30

 

tel. dyżurny
(pogrzeb, wezwanie do chorego):

883 800 039

 

e-mail: kancelaria_kolegiata@wp.pl

 

Nr konta parafii:
PKO BP o/Jaworzno 
731020 2528 0000 0402 0116 2452