1. Obchodzimy XXIX Niedzielę Zwykłą. Przeżywamy trzecią niedzielę miesiąca, ofiary składane na tacę są przeznaczone na dalsze prace remontowe przy naszej Kolegiacie. Dzisiaj o godz. 14.00 Msza św. z udzieleniem sakramentu Chrztu Świętego.2. Również dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Misyjny. Modlimy się za misjonarzy i misjonarki głoszących Ewangelię we wszystkich zakątkach świata. Za tydzień ofiary składane na tacę będą przeznaczone na Papieskie Dzieła Misyjne.

W niedzielę, 19 października, przypada liturgiczne wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 30 lat temu uprowadzono go i zabito. Na Mszach św. będziemy modlić się o jego rychłą kanonizację i Boże błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny. 

Zgromadzone na Placu św. Piotra tłumy wiernych wyczekiwały kolejny dzień na decyzję konklawe. Wszyscy z niecierpliwością spoglądali w stronę Kaplicy Sykstyńskiej. O godzinie 18:18 nad kaplicą pojawił się biały dym - znak, że decyzja o wyborze papieża zapadła. 16 października 1978 roku z balkonu błogosławieństw bazyliki św. Piotra padły słowa: "Habemus papam!". Wierni i dziennikarze zgromadzeni na placu ze zdumieniem przyjęli wiadomość, że nowym Ojcem Świętym został Polak, metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła.

"Chrystus jest Światłem i Wielkim Wychowawcą. Wskazuje nam drogę do prawdziwego życia. Wyjaśnia nasze życie, czyniąc je zrozumiałym i poznawalnym." (Anselm Grün)

 

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej - popularnie nazywany Dniem Nauczyciela. Z tej okazji wszystkim nauczycielom, katechetom, wychowawcom, pracownikom szkół i oświaty życzymy tego Chrystusowego światła. By formując swoje życie na Jego wzór byli wyraźnymi i czytelnymi świadkami dobra i prawdy dla młodego człowieka. 

1. Przeżywamy XXVIII Niedzielę Zwykłą. Obchodzimy XIV Dzień Papieski pod hasłem "Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie". Żywym pomnikiem św. Jana Pawła II jest fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, która z ofiar zbieranych w ten dzień organizuje stypendia dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin. Dzisiaj po Mszach Świętych zbieramy ofiary do specjalnych puszek na ten cel.
2. Trwa miesiąc październik. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe. Dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 17.00 dla młodzieży i dorosłych codziennie o godz. 18.00.

Intencje na rok 2015 można składać w kancelarii parafialnej.