25 września, o godz. 12.00 odbyła się msza św. za Seniorów naszego miasta Jaworzna. Ks. Prałat we wstępie uwrażliwiał, aby rodziny miłowały się i szanowały od najmłodszego do najstarszego. Ks. Artur w wygłoszonej homilii nawiązując do ewangelii zachęcał, żeby nie zaniedbywać dobra w naszych rodzinach, bo w życiu liczą się drobne czyny i gesty oraz nie przechodzić obojętnie obok Słowa Bożego. "Nasze czyny popełnione na ziemi będą świadczyć o nas w wieczności".
Dziękujemy również Chórowi „Sokół”, który uświetnił liturgię swoim śpiewem a po Eucharystii wykonał piękny koncert.