ZAPROSZENIE BISKUPA SOSNOWIECKIEGO GRZEGORZA KASZAKA NA DIECEZJALNO-GMINNE DOŻYNKI 2022

Drodzy Rolnicy, Sadownicy, Ogrodnicy, Hodowcy, Pszczelarze i Działkowcy,
Drodzy Diecezjanie,
Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

Dobiega końca czas żniw. Jest to pora radości i dumy z dobrze wykonanej pracy. Piękną formą wyrażenia wdzięczności Bogu za bogactwo plonów i podziękowania ludziom za ich trud, tak często niedoceniany i nienależycie wynagradzany, są - od wieków wpisujące się w naszą tradycję ludową i religijną - dożynki. W Księdze Kapłańskiej czytamy: Tak więc (...) kiedy zbierzecie plony ziemi, będziecie obchodzić święto Pana... (Kpł 23, 39).

To, co się dzieje obecnie na świecie: zmiany klimatyczne, ekonomiczne skutki pandemii, konflikty zbrojne, łącznie z wojną w Ukrainie, sprawiają, że powinniśmy wykorzystywać każdą okazję, by uzewnętrznić naszą wdzięczność wobec Pana Boga za otrzymane dobrodziejstwa i prosić Stwórcę, by żaden człowiek na świecie nie cierpiał głodu.

Tegoroczne Diecezjalno-Gminne Dożynki odbędą się w niedzielę 21 sierpnia w Jerzmanowicach. Rozpoczną się o godz. 14.15 przy kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła konkursem wieńców dożynkowych, po czym korowód dożynkowy wyruszy na boisko sportowe, gdzie o godz. 15.00 zostanie odprawiona dziękczynna Eucharystia, podczas której poświęcę dożynkowe wieńce. W czasie procesji ofiarnej przedstawiciele dekanatów będą mieli okazję do złożenia darów dla osób potrzebujących materialnego wsparcia. Po zakończeniu Mszy św., około godz. 16.00 rozpocznie się tradycyjny obrzęd dożynkowy, połączony z dzieleniem chleba, oraz nastąpi rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec. Gwiazdą wieczoru będzie Jacek Stachursky, którego koncert rozpocznie się o godz. 18.00. Całą uroczystość zakończy zabawa biesiadna. Organizatorzy zapowiadają wiele atrakcji kulinarnych i artystycznych. 

Serdecznie zapraszam rolników, sadowników, ogrodników, pszczelarzy, hodowców i działkowców, a także pozostałych diecezjan, duchowieństwo, delegacje parafialne, parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządowych, służb mundurowych, reprezentacje instytucji i szkół z pocztami sztandarowymi, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz grupy folklorystyczne - wszystkich, którzy pragną okazać wdzięczność Panu Bogu za tegoroczne plony i podziękować rolnikom za ich trud oraz prosić Stwórcę o błogosławieństwo na przyszły rok. Mam nadzieję, że nie zabraknie wspaniałych wieńców dożynkowych i pachnących bochnów chleba upieczonych z nowego ziarna.

Oczekując na Państwa przybycie, z serca błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

+ Grzegorz Kaszak
Biskup Sosnowiecki

Sosnowiec, 12 sierpnia 2022 r.