Matko Jaworznicka

Ty zawsze byłaś dla nas drogą
do Serca Twojego Syna.

To Serce,
włócznią przebite na krzyżu,
stało się źródłem życia
i świętości dla wszystkich.

Przybliżaj do Boskiego Serca
osoby, rodziny, środowiska,
bo Serce to
- posłuszne aż do śmierci
- jest przebłaganiem
za grzechy nasze.

Niech będzie również źródłem
wszelkiej pociechy
dla wszystkich uciśnionych,
pokrzywdzonych i cierpiących.

Niechaj, o Matko,
za Twoim pośrednictwem,
Serce Odkupiciela
nie przestaje być
na jaworznickiej ziemi
Królem serc wszystkich

i celem ich, by wszyscy
"czerpali z Jego pełności". Amen.

Kontakt

Pl. Św. Jana 17
43 - 600 Jaworzno

tel.: 032 616 33 09
fax: 032 616 33 09 wew. 30

 

tel. dyżurny
(pogrzeb, wezwanie do chorego):

883 800 039

 

e-mail: kancelaria_kolegiata@wp.pl

 

Nr konta parafii:
PKO BP o/Jaworzno 
731020 2528 0000 0402 0116 2452